Villa Fjordhøj Aps GPDR
Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

1: DATAANSVARLIG
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Villa Fjordhøj ApS
CVR: 31580846
Rådmandsvej 23b
4230 Skælskør

Persondatapolitikken varetages af Lis Møller Frederiksen:
Email: villafjordhoej@stofanet.dk
Tlf: 58 19 14 51

2: BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN
Formål

Levering af vores ydelse:
Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på den reservation, som du har anmodet om.

Markedsføring:
Personoplysninger anvendes til at sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve i det omfang du har givet din accept.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

• Almindelige personoplysninger:
F.eks.: • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer

• Følsomme oplysninger
Ingen

Kilder
Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

• Direkte fra dig

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag

F.eks:
• Artikel 6.1.a (samtykke)
• Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
• Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares)
• Artikel 9.2.g (nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret)

Modtagere
Vi deler ikke dine personoplysninger med nogen.

Opbevaring
Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

F.eks.:
• Finansbilag: Op til 5 år
• Dine kontaktoplysninger: så længe, vi har kontakt med dig som leverandør eller medarbejder

3: KONSEKVENSER VED BEHANDLINGEN SÅFREMT OVENSTÅENDE VED EN FEJL OVERTRÆDES
Ved en erkendt fejl herfra får du får øjeblikkelig besked, og data slettes eller flyttes omgående

4: PLIGTMÆSSIG INFORMATION
Nedenstående oplysningerne er relevante, såfremt du er kunde/gæst hos os. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at levere varer eller ydelser til dig:

• Gæstens for- og efternavn
• Virksomhedens navn
• Faktureringsadresse eller Ean.nr.
• Kontaktperson med e-mail og telefonnummer

Nedenstående oplysningerne er obligatoriske, såfremt du er medarbejder hos os. Hvis du ikke giver disse oplysninger, vil vi ikke være i stand til at kunne ansætte dig:

• Navn
• CPR-nummer
• Adresse
• Skatteoplysninger
• Bankoplysninger

5: DINE RETTIGHEDER
Du har følgende rettigheder:

• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring – men vores politik er ikke at kontakte dig med vores nyheder m.v. medmindre du har givet tilladelse
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte: Lis Møller Frederiksen.
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.